Er voor zorgen dat mensen reageren op jou of jouw vacature of iedere andere oproep is stap 1.
Beide partijen gaan aftasten.. is dit relevant voor mijn carrière? Is dit mijn beste stap die ik maken kan? Helpt het bij de doelen en dromen die ik heb om deze te realiseren? Past het bij me?
En andersom uiteraard? Zit ik met de juiste persoon aan tafel? Klopt het wat en kan deze persoon dit ook? Hoe te managen? Wat is de ambitie? Wat is de potentie? Heeft deze potentiële medewerker de juiste competenties, skills, ervaringen en ambitie?

De parendans is begonnen. Belangrijk daarbij is om te weten dat er altijd verwachtingen, vooroordelen en aannames worden gedaan. Het is essentieel zo concreet mogelijk te worden en met name ook wat heeft de persoon en wij nodig om te volmondig ja te zeggen. Ook hier vallen we terug op de candidate journey. In dit gedeelte proberen we zoveel mogelijk zaken te standaardiseren. Stellen we allemaal dezelfde vragen zodat we straks niet allemaal subjectief een inzicht verschaffen.. en we starten alvast met kleine stapjes met de onboarding. Een filmpje van het jaarlijkse event, wat documentatie van business- / klantcases, wat info over onze bedrijfscultuur, een uitnodiging voor een afdelingslunch..

Om goed inzicht te krijgen in de potentiële medewerker maken we ook hier gebruik van één of tweetal robots. Uit een aantal gesprekken en ontmoetingen kan je niet de competenties en bijvoorbeeld de Big5 lezen. Deze kan ook meegenomen worden later door HR in de ontwikkelgesprekken.See how we work

home_employment_pic251

Step 1 Pressure

Audit; meelopen, uitvragen, onderzoeken en toetsen van de manier waarop er wordt geworven, campagnes worden opgezet en de arbeidscommunicatie en de toetsing naar Google For Jobs. Wat is de pressure binnen de organisatie, zijn gebied en branche.
home_employment_pic262

Step 2 Plans

Plan van aanpak na de grondige evaluatie. Opzetten van de Candidate Journeys gebaseerd op de plannen van de organisatie.
home_employment_pic283

Step 3 Realisatie

De realisatie is simpelweg de candidate journey live in uitvoering.
home_employment_pic274

Step 4 Evaluatie

We zijn graag zeer succesvol om die reden meten we voortdurend en evalueren we de progressie en waar nodig sturen we bij ter optimalisatie
Bring a Friend
Share via
Copy link
Powered by Social Snap