Hulp voor onze zorg

We zijjn verhuisd!!


In verband met de hoge intensiteit, hulp, bezoek en aandacht voor dit project. Hebben we de pagina verplaatst naar een andere site om belangenverstrengeling te voorkomen. Je bent welkom op de andere site.
Dank je wel voor je interesse en tot zo!!


Lieve mensen, het is even een andere tijd. Zo ben je aan het werven voor mensen, zo gaan we nu werven voor een tekort in de zorg!

Wat fijn dat iedereen zich wil inzetten voor een gemeenschappelijk doel; onze eigen gezondheid en daardoor ook direct voor onze medemens.

The Power of Giving!


Normaliter ben je dankbaar wanneer je iets ontvangt. Hoe mooi is het nu dat je dankbaar kunt zijn door onvoorwaardelijk iets kunt geven en zo kunt bijdragen aan een betere gezondheid, voor jou en voor anderen en waarmee we meteen COVID-19 indammen!


Met Rosanne Hertzberger, Wouter Goedvriend, Toby Hassefras, Madelein Smit, Marco van Damme, Start Foundation en mijzelf Stephan Bosman twee belangrijke pijlers van de acute zorg trachten op te lossen.


Wat gaan we doen?


We willen tweeledig aan het werk gaan.


1. Opzetten van 'Drive Through' mobiele test locaties


Primaire doel is het omhoog schroeven van het aantal testen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt dit als het beste beleid voor de bestrijding van de pandemie, en in Aziatische landen bleek testen en isoleren het effectiefst om de besmettingsketen te doorbreken. Daarnaast, als er uit de tests blijkt dat je resistent bent, kan je andere helpen in de zorg, op andere plekken of aan terug aan het werk.


"Laten we beginnen met het bouwen van groepsimmuniteit door meer te testen met resistente en immune COVID-19 mensen. We moeten ons voorbereiden op de wederopbouw van de samenleving, één leven tegelijk."


2. Tekorten in de zorg


Er is in de zorg een schreeuwend tekort aan diverse materialen, apparaten, middelen etc.
We zullen deze hier op de site plaatsen en je informeren wat, waar, hoe etc.

Hoe gaan we dit doen?


Wat we willen doen: We hebben de vraag en benodigdheden hieronder staan.
We willen een digitale kettingbrief maken. Iedereen mag in zijn netwerk de benodigde materialen delen, mensen taggen, experts, ondernemers, bedrijven taggen of een direct bericht sturen om te kijken of we de bedrijven kunnen mobiliseren om de tekort en de benodigde testunits te gaan realiseren.

Iedereen kan hierbij helpen!


Onze vraag; Help je mee?


 
 
 

Hoe kan je helpen?

1. Deel de link van het product in je netwerk.
Gebruik Facebook, Twitter, Instagram en/ of LinkedIn.
2. Tag daarin de mensen waarvan jij weet dat zij relaties zijn of mogelijk relaties hebben, die dit kunnen organiseren.
3. Als je bericht hebt verstuurd, probeer dan op te volgen en de persoon na te vragen of het gelukt is binnen minimaal 1 dag
4. Geef feedback op dit platform via; hello@magnify-people.nl
 

Positief nieuws


UPDATE van onze acties! [maandag 30-3-2020 16:21 uur]het bouwen van groepsimmuniteit door meer te testen met restistente en immuune COVID mensen. We moeten ons voorbereiden op de wederopbouw van de samenleving, één leven tegelijk."Directe doelen die we willen oplossen;

1. Opzetten testlocaties
2. Tekort in de zorg

De successen;


3 leveranciers van in totaal 8 verschillende fabrieken. Allen staan open voor de ontvangst van een vertegenwoordiger van de Taskforce voor de qualitycheck.

4 Test opties;


1. Abbott kan 50.000 tests per dag doen
2. HenrySchein kunnen 15.000 tests per dag doen
3. 15 minuten test op voorraad Covid-19
4. Covid19 test op voorraad in China (qualitycheck nodig)

Challenges;


1. Taskforce heeft nog niet gereageerd op verzoek bemiddeling quality testen in China
2. Nog geen gevalideerde inventarisatielijst ‘Drive Through’
3. Microbioloog of organisatie die de gehele test faciliteiten willen coördineren/ sturen!!

We hebben het volledige handboek van Zuid-Korea binnen met veel info.

Graag iedereen kijken wie heb je in je netwerk, deel de boodschap/ bericht en vooral noodzaak!
Bring a Friend
Share via
Copy link
Powered by Social Snap